تبلیغات
رمان تکه ای از خاطرات ارمیسا - فصل هشتم رمان تکه ای از خاطرات ارمیسا


Admin Logo
themebox Logo
تاریخ:پنجشنبه 20 تیر 1392-06:35 ب.ظ

فصل هشتم رمان تکه ای از خاطرات ارمیسا


نویسنده : ⚜ƁԼƛƇƘ Şຖ໐ຟ⚜
 
id yahoo: 
ehhe1373@yahoo.com


یه پلی بک میزنیم به عقب هم یه مروری بشه....
هم اتفاقایی که افتاد که نیاک و ارمیسا این قدر به هم نزدیک بشن رو بفهمیم...
نیاک خیلی‌ کمک کرد تو کاری ثبت نامه دانشگاه من
یعنی‌ نمیدونم اگه اون نبود چند روز باید سگ دو این کاغذ بازی‌ هارو میزدم
روزی اول دانشگاه بود... منم که با جوّ دانشگاه آشنا نبودم
اینو این بچه خر خونا تمام کلاسا رو میرفتم از همون اول....
ولی‌ استادا نمیومدن و کلاس‌ها کنسل میشد ....
منو میگی‌ انگاری سگ گازم گرفته... عمه خاله استاد رو فوش میدادم
دانشگاه ما مختلط هست ... یعنی‌ دختر پسر قاطی‌ هستن تو کلاسا
وایییییی این پسرا چه قدر بیشعورن....
توی کلاس زبان بودیم... قبل از این که استاد بیاد
یه پسر اومد تو رفت بالای صندلی‌ .... داد زد شلوارمو در بیارم؟؟
همه پسرا داد میزدن در بیار در بیار دخترا هم زیر چشمی نگاه میکردن
یه دفعه پسر دست کرد تو ساکش شلوار ورزشیشو در اورد
همه پسرا زده بودن زیر خنده... دخترا هم گفتن ایش
من بلند گفتم خاک تو سر الاغت بریزن پسری بیشعور
پسر سرشو چرخوند سمت من گفت خانم چی‌ گفتن؟؟؟؟
فهمیدم عجیب گافی دادم این میخواد شر بشه واسم
دانشگاهو جهنم کنه واسم
شانس اوردم همون لحظه استاد اومد تو نتونست کاری کنه
کل کلاسو چپ چپ نگام میکرد... کلاس که تموم شد
اومدم تو حیاط داشتم قدم میزدم که
این پسری بیشعور با دوستش جلوم سبز شدن
دورم حلقه زدن ....  این اومد جزو هامو از دستم کشید پخش کرد رو هوا
منم خواستم جیغ بزنم که .... یکی‌ از پشت دست گذاشت رو شونه پسره
تا پسره سرشو چرخوند یه مشت اومد تو صورتش پخش زمین شد
خدایی من .... نیاک بود... دوستای پسر افتادن به جون نیاک داشتن میزدنش
که دوستای نیاک سر رسیدن اونا هم دعوا گرفتن
والا چی‌ بگم چه بزن به زنی‌ شده بودا
نیاک افتاده بود رو سر این پسر که مزاحمم شده بود
حالا نزن پس کی‌ بزن .... صورت پسر قرمز شده بود از بس خون پاچیده بود
حراست ریختن دوستای نیاک با دوستای این پسره همه فرار کردن
ولی‌ نیاک با این پسره رو.... حراست زنگ زدن پلیس اینارو برد پاسگاه
منم درجا زنگ زدم خونه نیاک اینا قضیه رو تعریف کردم
مامان نیاک کپ مونده بود که نیاک به خاطر من همچین کاری کرده باشه
اومدن دنبال من با هم رفتیم پاسگاه
تو اتاق بودیم که افسر گفت آقای نیاک ....... شما به چه دلیلی‌ با آقای صادق درگیر شدید؟
نیاک هم گفت مزاحم ناموس مردم شدن
صادق گفت دروغ میگه جناب سروان من پیش دوستام بودم
این آقا اومد از پشت منو زد
من گفتم جناب سروان دروغ میگه این آقا با دوستش مزاحم من شده بودن
که  آقا نیاک سر رسید و نجاتم داد
بد افسر برگشت به نیاک گفت خانم کی‌ باشن؟؟؟
نیاک هم گفت نامزدم هست این آدم عوضی با دوستاش مزاحم نامزدم شدن
رنگ پسر سفید شد وقتی‌ این جمله رو شنید
منم شوکه شدم از این حرف نیاک
افسر یه نگاه به صادق کرد ..... گفت سرباز جعفری آقایون شب بازداشتگاه میخوابن
گفتم جناب سروان نمی‌شه یه کاری کنید نیاک شب پاسگاه نخوابه؟؟
افسر گفت نه خانم باید کاری اداریش طی‌ بشه
منم دیدم کاری بر نمیاد از دستم هیچی‌ نگفتم
مامان نیاک منو برد خونشون
کلی‌ سین جینم کرد که چی‌ شد که نیاک با اونا در گیر شد
منم سیر تا پیاز قضیه رو براش تعریف کردم
اونم گفت بنازم به هچین پسر غیرتیم......
منم گفتم خوش بحاله خانوم آیندش
که مامان نیاک یه طور معنی‌ داری بم نگاه کرد :|
بگذریم یه هفته‌ا‌ی از اون قضیه میگذشت
تو دانشگاه وقتی‌ نیاک این صادق رو میدید فقط پاچه میگرفت
یه سری صادق امده بود مزاحمت واسم ایجاد کرد
نیاک تا دید این صحنه رو اومد جلو صادق تا نیاکو دید پا به فرار گذشت
فردای اون روز صورت صادق با دوستش زخمو زیلی بود
از ۱۰ کیلو متری منم رد نمیشد
روی صورت نیاک هم جای یه کبودی افتاده بود
یه روز گیرش  اوردم گفتم این چیه رو صورتت؟؟؟
تعریف کن ببینم چی‌ شده؟؟
گفت چیز خاصی‌ نبود یه مشکل کوچیک بود که رفع شد
گفتم نپیچون بت میگم چی‌ شده؟؟؟؟
گفت حالا میگم بت گیر نده
گفتم بگو
گفت اه همش گیر سپیچ میدی
اون روزی که صادق مزاحمت شد شب با دوستام رفتیم پارکی‌ که پاتوقشون بود
یه حال اساسی‌ بهشون دادیم .... حدو حدودشو بدونه پسری لاشی
گفتم به خاطر من این کارو کردی؟؟
گفت آره ارمیسا جون
بی‌ اراده بغلش کردم.... حراست صوت زد دوید سمتمون
گفت آقا خانم چه خبرتونه قباحت داره
نیاک گفت به شما مربوط نمیشه خانم همسرمه
حراست: آقا یه مقدار مرات کنید محیط عمومی هست
نیاک : باشه
اون روز تو کلاس اصلا حواسم به درس نبود همش به نیاک و کاری که بخاطر من کرده بود
فکر میکردم
چند روز بعد اون قضیه نیاک زنگ زد بهم گفت بعدازظهر میام دنبالت
با هم بریم کافی‌ شاپ یکی‌ از دوستاتم بیار...
من: نیاک یکی‌ از دوستام؟؟؟؟ اون وقت واسه چی‌؟
نیاک: کاریت به اون نباشه ... فقط دختر خوبی‌ باشه مخشو بزنم
من: گمشو عوضی‌ قهر میکنما
نیاک: خوب حالا بت میگم .... بی ‌اف هم نداشته باشه
من: میکشمت باز چه نقشه سوار کردی؟؟؟
نیاک : خودت میفهمی دختری لج بازه لوس... دارم سرت هووو میارم
من: تو غلط کردی جفتتونو میکشم
نیاک: داغ نکن شیرت خشک میشه
من: خیلی‌ بیشعوری....
گوشی رو قطع کردم.... اس داد که یادت نره دوستتم بیاری
همش فکرم درگیر بود که چه کار می‌خواد بکنه
زنگ زدم به ساغر یکی‌ از دوستای دانشگاه.... که اونو ببرم
بد از زهر شد.... دوران دانشجوی خیلی‌ زود میگذار
اصلا متوجه گذر زمان نمیشی‌ .... ایشالا خودتون تجربه میکنید
منو ساغر زود تر رسیده بودیم به کافی‌ شاپ
سر میز نشسته بودیم که نیاک با یه پسری  اومد تو
تا دیدم ۲ نفرن سریع نشستم بغل ساغر
اون ۲ تا هم اون طرف میز نشستن.... ۴ تا بستنی سفارش دادیم مشغول بودیم
بعد اینارو به هم معرفی‌ کردیم
من: دوستم ساغر بهترین دوست دانشگاه منه .... خیلی‌ خانومو گله
نیاک : به به به پس هووی خوبی‌ سر تو میشه :دی
من : نیاک خفت میکنم بیشعور
ساغر خندش گرفته بود بعد گفت آقا نیاک نمیخواید دوستتنو معرفی‌ کنید
نیاک: اوه این دیونه رو فراموش کردم معرفی‌ کنم
بعد نمیدونم چی‌ شد نیاک گفت اوخ :| ۱۵ مین ورج ورجه میکرد سرش رو میز بود
بعدم بلند شد رفت دبلیو سی :|
پسر گفت من پارسا هستم دوست صمیمی‌ نیاک
تمام کارامونو از بچگی‌ با هم انجام میدادیم
یه ۱۰ مینی حرف میزدیم با هم ... ساغر هم یخش با پارسا آب شده بود
فقط من موذب بودم ... رفتم جلو دره دستشویی به گوشی نیاک زنگ زدم
گوشی رو ورداشت گفتم معلومه اون تو داری چه کار میکنی‌؟؟؟
گفت دارم یه قول دوقول بازی‌ میکنم :|
گفتم اه بیا بیرون دیگه مردم از تنهایی .... اومد بیرون رفتیم سر میز
گفت پارسا یکی‌ طلبت دارم برات ... پارسا یه نیش خندی زد‌‌و
نشستیم سر میز .... ۱۰ مینی میگذشت .... یه دفعه نیاک بلند شد گفت ساغر خانم
من بی ‌اف ارمیسا هستم چرا این قدر با پات میزنی‌ به پای من؟؟؟
ساغر بد بختم قرمز شده بود یه نگاش کردم
گفتم پاشو بیا بیرون ببینم کارت دارم
نیاکو پارسا زده بودن زیر خنده... بردمش اون ور گفتم هووی
با بی‌اف من چه کار داری تو؟؟؟
ساغر: زهر مار عوضی‌ ... فکر کردم پای تو هست ۲ ساعت دستشویی دارم دارم میترکم
به تو هم هی‌ علامت میدم هوش نداری که همه حواست پیش نیاک جونت
من : خوب که چی‌؟؟
ساغر: کفتو خوب که چی‌ .... دستشویی اینجا کدوم گوریه ؟؟؟؟
من خندم گرفته بود بردمش دستشویی رو نشونش دادم... خودمم جلو در واستادم
یه موقع کار خرابی‌ نکنه :دی
اون روز ۴ تای خیلی‌ خوش گذشت ... دیگه داشت دیر وقت میشد
پارسا گفت من جای کار دارم از ما جدا شد
نیاک هم اومد مارو برسونه .... اول رفتیم خونه ساغر اینا که اونو برسونیم
وقتی‌ سرخر رفع شد :دی به نیاک گفتم قضیه چی‌ بود ... شد یه دفعه
چرا اون قدر دنگول بازی‌ در آوردی اونجا؟؟؟؟؟
نیاک: بیخیال چیز مهمی‌ نبود عادی شده واسمون
من : باید بدونم مگه من عزیزت نیستم؟؟؟
نیاک : باز گیر دادی ها
من: تا نگی‌ ول کن نیستم
نیاک: لج نکن دیگه اه
من : باشه نگو هر طور میلته
نیاک: معلومه که نمیگم
من : نیاک اذیت نکن دیگه بگو
نیاک : اه چه قدر فضولی تو
سر میز که اونطوری دربارش گفتم محکم زد به تخ..م  منم دبه شدم آب روغن قاطی‌ کردم
منو میگی‌ زده بودم زیر خنده.... بعد گفتم چیزیت که نشد نمیخوام بچه آیندمون
ناقص به دنیا بیاد .... نیاک یه طوری منو نگاه کرد هیچی‌ نگفت
تا رسیدیم جلو خونمون
شب تمام اتفاقایی که امروز واسم افتاد جلوی‌ چشم بود
چشمو بسته بودم داشتم فکر میکردم
که یه دفعه گوشیم زنگ خورد نیاک بود
گفت عزیزم کجای عشقم؟؟؟ بیا جلو دره خونتون منتظرتم
یه لباس راحتی‌ پوشیده بودم رفتم پایین جلو در خدایی من چی‌ میدیدم
نیاک سوار یه پورشه سفید جلوی‌ درمون بود
گفت بیا سوار شو عزیزم ... گفتم نیاک؟؟؟؟ ماشین کیه؟؟؟
گفت واسه خودمه بیا بریم شیرنیشو میخوام بهت بدم
گفتم واسا لباس بپوشم بیام... یه لباس شیک پوشیدم اومدم پاین
چه تیپی‌ هم زده بود عوضی‌ ..... جیگری شده بود واسه خودش
سوار ماشین شدم گفتم کجا میخوایم بریم
گفت هیچی‌ نگو یه سورپرایز بزرگ
من: نیاک؟؟؟ باز شروع کردی؟؟ لج نکن بگو دیگه
نیاک : هیس... دارم آهنگ گوش میدم
من: خیلی‌ عوضی‌ هستی‌
نیاک: قابل شمارو نداریم ۵ تومن میشه
من: بزن به حساب صدر خلیفه دوم عباسی
نیاک: اون حسابش زیاد شده جنس نمیدیم بهش... بسته دیگه داریم آهنگ گوش میدیم
تو راه که داشتیم میرفتیم اصلا مسیر واسم آشنا نبود
مطمئن شده بودم که این دفعه دریا نمیریم
کم کم داشت درختا تو مسیر زیاد میشد
یه دفعه پیچید تو یه جاده خاکی... یه دلهری عجیبی‌ داشتم
یه ۱۰ مینی تو راه بودیم هوا تاریک بود .... خیلی‌ ترسیده بودم
جلوی‌ یه دره بزرگ نگه داشت... از ماشین پیاده شد دره باغ رو باز کرد
رفتیم تو باغ ... چی‌ میدیدم یه ویلای بزرگ بود با رقص نورو صدای آهنگو جیغو هورا
گفتم نیاک من اینجا نمیام گفت باشم... گفت هیچی‌ نگو عزیزم
این مهمونی رو واسه تو گرفتم .... تمام دوستام منتظر تو هستن
دیدم نمیشه هیچ رقمه بپیچونم ... مجبوری رفتم تو
وقتی‌ وارد شدیم کل جمعیت به ما نگاه میکردن
دخترا که مرده بودن از حسودی ....
اون شب خیلی‌ خوش گذشت بهمون ....
بهم گفت پاسپورت داری؟؟؟ گفتم واسه چی‌ میخوای‌؟؟؟
نیاک: کاریت نباشه داری یا نه؟؟
من: آره دارم چطور؟
نیاک: گفتم که به اونش کاریت نباشه
فرداش اومد جلو در خونمون گفت حاضر شو چمدونتو جمع کن
گفتم واسه کجا؟؟؟ گفت داریم میریم سفر خارجه
من: مامانینا بفهمن کشتنم
نیاک: تو کاریت به اون نباشه
:‌ای مرضو تو کاریت به اون نباشه... بفهمن زندم نمیذارن من :
نیاک:با مامانتینا هماهنگ کردم
منم چمدونو جمع کردم رفتیم با هم فرودگاه
سوار هواپیما که شدیم از خستگی‌ دیشب خوابم برد
یه دفعه نیاک زد رو شونم گفت رسیدیم... یه ماشین شیک اومد دنبالمون رفتیم هتل
یه مقدار که استراحت کردیم گفت میای بریم تو ساحل قدم بزنیم؟؟
ساحل اینجا خیلی‌ قشنگ....
من : چرا که نه خیلی‌ هم دوست میدارم
نیاک: پس حاضر شو بریم
خیلی‌ جای شیکو قشنگی‌ بود... نشست بودم لبه ساحل زیر مهتابه نور چراغ
نیاک هم رفت یه چیزی بگیره بخوریم... چند تا از پسرای لشه لوش
اومدن که منو اذیت کنن... نیاک سر رسید... باهاشون درگیر شد
من هی‌ داد میزدم کمک کمک ولی‌ زبونمو کسی‌ نمیفهمید
نیاک رو گرفته بودن داشتن میزدن به حد کشت
آدمایی اونجا این قدر عوضی‌ بودن که جلو نمیومدن
فقط نگاه میکردن... چند تاشونم با گوشی داشتن فیلم میگرفتن
منم فقط جیغ میکشیدم
یه دفعه یه صدای آشنای اومد ارمیسا ارمیسا پاشو
مامان بود بالا سرم ... گفت داشتی خواب میدیدی چیزی نشده من اینجام عزیزم
من که خیسه عرق شده بودم.... همین طوری تو شوک بودم تمام طول اون روزو
چند روزی از اون قضیه گذشت...
سر کلاس فیزیک بودیم نیاک هم تو کلاس ما بود... نیاک فیزیکش ضعیفه
افتاده بود این درسو ... خوب بگذریم
استاد داشت درس میداد... قانون فارادی رو که یکی‌ خیلی‌ شیکو مجلسی در زد
استاد: بفرمایید
پارسا اومد تو... من سریع برگشتم نیاک رو نگاه کردم رنگش اینو گچه دیوار شده بود
استاد: بفرمایید؟؟؟؟
پارسا: استاد با آقای نیاک ...... کار داشتیم
استاد: امرتونو بگید
پارسا: استاد مامانش لقمه درست کرده واسش
اوردم بهش بدم زنگ تفریح بخور
کل کلاس ترکیده بودن از خنده نیاک هم از اون کلاس اخراج شد دوباره
منم پشت نیاک بلند شدم رفتم بیرون
از کلاس که در امدیم بیرون دستشو گرفتم...
برگشت یه طوری بهم نگاه کرد که ترسیدم
گفتم نیاک جونی ناراحت نباش... من به پارسا گفت بودم بیاد دنبالمون
نمیدونستم این بیشعور اینطوری میخواد بکنه
نیاک: اون وقت تو به چه دلیلی‌ گفتی‌ بیاد؟؟؟ اصلا واسه چی‌ با اون حرف میزنی‌؟؟
من: غیرتی نشو هوش....
نیاک: بی‌ ادب
من: تولد ساغر هست به پارسا گفت بودم بیاد دنبالمون که بریم یه کادو بگیریم
نیاک: حالا این پارسای عوضی‌ کجا رفته قایم شده
من: فکر کنم تو دستشویی قایم شده باشه
نیاک زنگ زد به پارسا گفت بیا جلو در دانشگاه کارت دارم
پارسا: غلط کردی تو میخوای‌ منو بزنی‌
نیاک: اون که بجاش یه کتک حسابی‌ داری ... باعث شدی دوباره فیزیک پاس نشه
پارسا: غمت نباشه داداشم با استاد فیزیک تو رفیق هست
میگم واست درست کنه
نیاک: این فیزیک لعنتی پاس نشه این ترم من تورو پاس میکنم
تو راه داشت حرف میزد که رسیدیم جلوی‌ در
بغل هم واستاده بودن باز داشتن با گوشی با هم حرف میزدن
ای قربون آی‌ کیو این پسرا بشم :|
با هم رفتیم تو یه پاساژ بزرگ جلوی‌ یه طلا فروشی بودیم داشتیم ویترینو نگاه میکردیم
نیاک: ارمیسا اون پلاک طلا چطوره؟؟ روش اسم ساغرو هک کنیم
من: هوش واسه من از این چیزا نمیگیری واسه اون میخوای‌ بگیری؟؟؟
نیاک: به اسم جفتمون دارم میگیرم داغ نکن
هیچی‌ دیگه خیلی‌ ازش ناراحت شدم
پلاکو گرفتیم روش اسم ساغرو هک کردیم
قیافه پارسا یه طوری شده بود ... هیچی‌ نمیگفت فقط صورتش یه طوری میشد
گفت شما تا این پلاکو حساب کنید من برم تا جایو برگردم
رفت ۱۰ مین دیگه اومد یه جعبه تو دستش بود.... اومد تو گفت
خانم اون دستبند طلا توی ویترین سومی‌ از سمت چپو میخوام
گرفت داشت حساب میکرد.... فروشنده خواست کادو کنه گفت نمیخواد خودم انجام میدم
نیاک گفت تا شب بشه بریم ۳ تای دور بزنیم...
پارسا: همه که مثل شما بیکار نیستن کلی‌ کار دارم باید انجام بدم.. بای
شب شد زنگ زد بهمون هماهنگ کردیم با هم رفتیم جشن
یه مهمونی مختلت بود ... کلی‌ ادم اونجا جمع شده بودن
قیافه پارسا هم دیدنی‌ شده بود ... یه دفعه کپ موند به یه دختر خیره شد
بش گفتم پارسا دختر کیه؟؟ گفت دختر خالمه اینجا چه کار میکنه
من: میشناسمش دوست منو ساغر هست
پارسا: خاک بر سرم شد ابروم رفت
من: چیزی نیست که یه مهمونی ساده هست
پارسا: نه بحث یه چیز دیگست
هیچی‌ دیگه حرفا ناگفته موند آهنگ گذاشتن داشتیم میرقصیدیم
که کیکو اوردن .... ساغر چاقو رو  کرد تو کیک انگاری داره ادم میکشه
بد گفتن کادو هارو بیارید... دونه دونه کادو هارو باز میکردن ساغر
وای چی‌ میدیدم اینا چه قدر دستو دل بازن
یکی‌ لباس مجلسی شیک قرمز، ساعت طلا مامانش داد ... باباش یه ۲۰۶ کادو داد بهش، دونه دونه کادو هارو اوردن تا رسید به ما
نیاک دستمو گرفت رفتیم جلو که کادو بدیم
گفت اینم از طرف منو ارمیسا جونم به خانم ساغر
وقتی‌ ساغر جعبه رو باز کرد گفت ممنون عزیزم خیلی‌ قشنگه
اومد بوسم کرد یه عکس یادگاری با هم گرفتیم
پشت ساغر واستاده بودم.... که فقط پارسا کادو نداده بود
دختر خاله پارسا یه طوری نگاش میکرد انگاری داره میترکه از حسودی
پارسا اومد جلو کادو دستش بود... ساغر با اشتیاق کادو رو از دستش قاپید
کاغذ کادو هارو پاره کرد.... همین که در جعبه رو باز کرد
 مین فقط داشتیم توی جعبه رو نگاه میکردیم 2
وسط دست بند یه سوسک زنده بود که شاخکش تکون میخورد
من جیغ کشیدم ساغرم جعبه رو پرت کرد هوا افتاد وسط کیک
سوسکه در اومد بیرون روی کیک ... کل دخترای جشن جیغ کشیدن
واییییییییی خدایا چی‌ شد......
پارسا که کلا غیبش زد یه دفعه.... تا چند روز آینده ازش خبری نبود
ساغر بهم سپرد که فقط این پسر احمقو واسم گیر بیار
خیلی‌ ناراحت بود از دست پارسا... چند روزی تو خودش بود
منم دیدم اینطوری نمیشه رفتم بهش شخصیت پارسا رو گفتم
که چه کاری و چه بالا‌های که سر نیاک نیاورده
اون خوبه بود که سر تو اورد...
ساغر : تعریف کن ببینم این مارمولک دیگه چه کاری کرده
منم کل شیطنتایی که کرده و خبر داشتمو واسش تعریف کردم
ساغر: عاشق این دیونه شدم... یه جوری بهش برسون که بیاد منت کشی‌
‌من: ای به چشب ردیف می‌کنم وسعت اونو
من راستی دستبندی ک برات گرفت خوشت امد؟
ساغر: اره خیلی نازه هیچ وقت از دستم در نمیارم
نزدیکی امتحانا بود که یه شب مامانم از نیاک خواهش کرد که
شب بمونه باهم درسا رو تمرین کنه
اون شب بهترین شبی‌ بود که داشتم .... نیاک تا صبح بغلم کرده بود
صبح که پاشدم روی در یه نامه گذاشته بود که جزو‌های که گذاشتم واست رو بخون
شبم برات یه سورپرایز دارم
تو دلم به این فکر میکردم که یعنی قراره چه اتفاقی بیوفته
برای همین در اتاق رو قفل کردم نشستم جزوه هارو خوندم بعد به نیاک زنگ زدم گفت که برای ساعت 6 حاضر باشم بعد که قطع کردم تلفن خونمون زنگ خورد
گوشم رو تیز کردم دیدم مامیم میگه :سلام نیاک جان باش برای ساعت 6 بیا  اونم اشکال نداره
گذشتو گذشت ساعت 5:30بود که حاضر شدم  دقیقا 1دیقه مونده بود به شیش اومدم پایین  
دیدم یه ماشین کوپه جلوی در خونمون پارکه و کسی توش نیست
زنگ زدم به نیاک  
من:نیاک کجایی پس؟
نیاک:الان میام خونه بغلیه خونتونم ماشینم جلو درتون پارکه الان میام
نیاک اومد پایین بیشعور عوضی چقدرم خوشتیپ کرده بود
سویچ رو از جیب کوتش دراورد و اومد سمتم گفت ماشین رو میپسندی؟
بهش نگاه کردم گفتم من که ماشینی نمیبینم
نیاک:مگه کوری ارمیسا این کوپه سفیده رو خریدم به نظرت این خوبه یا همون ماشین قبلیم ؟
باورم نمیشود نیاک کوپه خریده بود
سری تکن دادم و گفتم نمیدونم
خیلی شیک اومد درو برام باز کرد
سوار ماشین که شودیم یکم گشتیم داشت هوا تاریک میشود که منو برد تو ساحل  
خیلی حسودیم میشود که  همه با دوست دختر و دوست پساشون اومدن منم به نیاک زدم و گفتم
توکه انقدر خوشتیپ کردی بیا ماهم مثل این عاشقا راه بریم چی میشه مگه؟
نیاک :باشه اما شرط داره ها
من:باشه چه شرطی
نیاک:به عواقبش فکر کن  بعد بگو
بدونه این که  فکر کنم گفتم باشه
نیاک :مطمئنی؟
من:اره
نیاک :باش رفتیم خونه لباسا و جورابامو بشور فردا هم بچه رو ببر مهد
من:بچه کجا بود نیاک؟
نیاک:ااا ما مگه بچه نداریم؟؟
من:نیاک حالت خوبه؟؟بچه منو تو؟؟؟
نیاک:اا پس بچه منو صغرا خانوم
من:کوفت بگیری  صغرا کیه؟
نیاک:صغرا ؟؟صغرا کیه؟؟من گفتم صغرا؟؟
خلاصه کلی مسخره بازی دراوردیم و اون شب کلی رمانتیک گذشت
داشتیم میرفتیم که به جای این که منو ببره خونمون منو برد خونه ی خودشون و منو برد اتاقش
زدم بهش گفتم :چرا منو اوردی این جامامیم بفهمه میکشتم
نیاک:جدی اخ جون
من:کوفت مرض
نیاک:چته بابا؟؟اجازه گرفتم شب این جایی
من:جدی ......
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 


only best offers cialis use
دوشنبه 3 تیر 1398 03:19 ق.ظ

Kudos. Quite a lot of tips.

cialis generico postepay generic cialis pill online cialis e hiv cialis great britain cialis side effects dangers brand cialis generic we choice cialis uk comprar cialis 10 espa241a cialis venta a domicilio cialis manufacturer coupon
Buy cialis online
یکشنبه 2 تیر 1398 11:26 ق.ظ

Amazing a good deal of very good advice.
cialis diario compra cialis tablets for sale cialis dose 30mg viagra vs cialis only here cialis pills side effects for cialis cialis kamagra levitra cialis 5 mg buy generic cialis pill online i recommend cialis generico
Cialis canada
شنبه 1 تیر 1398 08:45 ب.ظ

You said it adequately.!
cialis per paypa only here cialis pills calis we recommend cialis info acheter du cialis a geneve low cost cialis 20mg link for you cialis price viagra vs cialis vs levitra cialis 5mg cialis 30 day trial coupon
http://eslehon.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 03:51 ق.ظ

Seriously lots of awesome material.
cialis 5 mg buy does cialis cause gout generic cialis 20mg tablets india cialis 100mg cost safe dosage for cialis walgreens price for cialis what is cialis cialis kamagra levitra cialis price in bangalore cialis prezzo al pubblico
Buy cialis
جمعه 31 خرداد 1398 11:51 ق.ظ

Superb posts, Kudos.
cialis without a doctor's prescription cialis for sale south africa cialis with 2 days delivery cialis diario compra cialis arginine interactio cialis 20 mg effectiveness only here cialis pills cialis mit grapefruitsaft cialis 5 mg scheda tecnica chinese cialis 50 mg
http://plumpebbval.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 07:16 ب.ظ

Regards! I like this!
costo in farmacia cialis cialis generico postepay cialis tablets australia cialis 20 mg cut in half cialis super acti cialis soft tabs for sale female cialis no prescription cialis 5 mg chinese cialis 50 mg cialis 5 mg effetti collateral
Buy cialis online
پنجشنبه 30 خرداد 1398 12:53 ق.ظ

You suggested this effectively!
warnings for cialis generic cialis 20mg tablets legalidad de comprar cialis cialis uk next day if a woman takes a mans cialis wow cialis tadalafil 100mg only best offers 100mg cialis buy cialis online we choice cialis uk low dose cialis blood pressure
Cialis generic
چهارشنبه 29 خرداد 1398 08:09 ق.ظ

Thanks! Awesome information.
cialis preise schweiz cialis generisches kanada cialis 20mg pastillas cialis y alcoho what is cialis cialis wir preise cialis 10 doctissimo cilas cialis patent expiration effetti del cialis
http://thelrolu.strikingly.com/
سه شنبه 28 خرداد 1398 09:48 ق.ظ

Nicely put. Kudos.
cialis preise schweiz ou acheter du cialis pas cher cialis 5mg prix cialis arginine interactio purchasing cialis on the internet generic cialis soft gels cialis prezzo di mercato cialis purchasing buy cheap cialis in uk generic cialis levitra
http://prefunal.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 06:37 ب.ظ

You actually expressed that superbly.
cialis australia org cialis cuantos mg hay buy cialis cheap 10 mg precios cialis peru cialis price thailand cialis patentablauf in deutschland achat cialis en itali cialis tablets cialis tablets for sale pastillas cialis y alcoho
Generic cialis
دوشنبه 27 خرداد 1398 03:33 ق.ظ

Truly a lot of valuable material.
cost of cialis per pill sialis walgreens price for cialis viagra or cialis cialis reviews american pharmacy cialis the best choice cialis woman buy cialis online cialis et insomni cialis 50 mg soft tab
http://ryacentca.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 02:07 ب.ظ

Really lots of terrific data.
costo in farmacia cialis cialis daily new zealand cialis generika in deutschland kaufen we use it cialis online store cialis prices when can i take another cialis cialis 10 doctissimo where cheapest cialis achat cialis en europe precios cialis peru
the best site cialis tablets
شنبه 25 خرداد 1398 11:55 ب.ظ

You made your stand extremely clearly..
we use it 50 mg cialis dose cipla cialis online overnight cialis tadalafil cialis ahumada we like it cialis soft gel cialis online cialis free trial cialis preise schweiz interactions for cialis cialis with 2 days delivery
http://maizamis.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 09:52 ق.ظ

You made your stand very effectively!!
cialis in sconto where to buy cialis in ontario cialis side effects walgreens price for cialis cialis patentablauf in deutschland cialis 5 mg schweiz viagra or cialis estudios de cialis genricos overnight cialis tadalafil only now cialis 20 mg
cialis in usa
جمعه 24 خرداد 1398 07:59 ب.ظ

Terrific content. Appreciate it.
free cialis cialis cuantos mg hay acquisto online cialis click now cialis from canada ou trouver cialis sur le net cialis official site look here cialis order on line generic low dose cialis get cheap cialis cialis prices in england
brand cialis for sale
جمعه 24 خرداد 1398 05:18 ق.ظ

Nicely put, Thanks.
cialis 5 mg funziona calis acheter cialis meilleur pri prezzo di cialis in bulgaria cialis for bph buy generic cialis cialis manufacturer coupon purchasing cialis on the internet buy cialis sample pack acquistare cialis internet
cialis generic name
پنجشنبه 23 خرداد 1398 03:11 ب.ظ

You suggested that effectively!
200 cialis coupon buy generic cialis cialis 30 day sample 40 mg cialis what if i take viagra vs cialis vs levitra cialis patentablauf in deutschland cialis tablets australia legalidad de comprar cialis cialis price in bangalore tadalafil 20 mg
http://oplbasmar.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 01:39 ق.ظ

You said it nicely..
cialis 20mg preis cf buy cialis online prescription doctor cialis cialis generic cialis alternative cialis online cialis tadalafil buying cialis in colombia buying cialis overnight cialis tadalafil online
http://cialisvie.com/
سه شنبه 21 خرداد 1398 05:57 ق.ظ

Awesome tips. Regards.
generic cialis 20mg uk cialis in sconto cialis prezzo al pubblico online cialis viagra or cialis only now cialis 20 mg dosagem ideal cialis tadalafil tablets cialis canada cialis 5mg prix
cialisvie.com
دوشنبه 20 خرداد 1398 12:46 ق.ظ

Valuable advice. Many thanks.
acheter du cialis a geneve tadalafilo tadalafil 20mg can i take cialis and ecstasy we recommend cheapest cialis cialis arginine interactio cialis pills boards safe dosage for cialis callus buy cialis cheap 10 mg
cialisvie.com
شنبه 18 خرداد 1398 06:53 ب.ظ

Regards, Valuable stuff!
cialis with 2 days delivery pastillas cialis y alcoho venta cialis en espaa dosagem ideal cialis we use it 50 mg cialis dose purchase once a day cialis acheter du cialis a geneve miglior cialis generico generic cialis at walmart prescription doctor cialis
Cialis 20 mg
پنجشنبه 15 آذر 1397 08:45 ب.ظ

Very well spoken of course! !
only best offers cialis use buying brand cialis online cialis australia org cialis flussig we like it cialis soft gel generic cialis 20mg tablets how to purchase cialis on line cialis farmacias guadalajara only now cialis 20 mg cialis 5 mg schweiz
Buy cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 01:12 ق.ظ

Regards. Plenty of data.

cialis 5 effetti collaterali buying brand cialis online only here cialis pills cialis e hiv interactions for cialis cialis reviews we like it safe cheap cialis cialis preise schweiz link for you cialis price cost of cialis per pill
buy cialis us pharmacy
چهارشنبه 14 آذر 1397 08:55 ق.ظ

Valuable info. Regards.
can i take cialis and ecstasy cialis alternative we like it cialis price generic cialis at the pharmacy cialis 20mg preis cf we use it cialis online store acheter cialis kamagra when can i take another cialis prices on cialis 10 mg cialis 5 mg
buy cialis germany
سه شنبه 13 آذر 1397 09:22 ب.ظ

Incredible a good deal of superb info.
cialis 05 cialis super acti sublingual cialis online try it no rx cialis cialis dosage amounts cialis tablets warnings for cialis trusted tabled cialis softabs cialis 200 dollar savings card cialis australia org
Online cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 10:32 ق.ظ

Reliable info. Thanks!
cialis kaufen wo cialis 5 mg schweiz import cialis get cheap cialis cialis canada on line we choice cialis uk only best offers 100mg cialis female cialis no prescription tarif cialis france prezzo cialis a buon mercato
Buy cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 10:47 ب.ظ

Wow many of terrific advice.
tadalafil 20mg cialis generico milano canadian drugs generic cialis cialis 5 mg effetti collateral safe dosage for cialis cialis usa cost cialis dosage recommendations overnight cialis tadalafil the best site cialis tablets cialis 5 mg scheda tecnica
buy cialis no rx
دوشنبه 12 آذر 1397 10:00 ق.ظ

Wow a good deal of very good knowledge.
we choice cialis pfizer india cialis dosage amounts cialis 20mg prix en pharmacie cialis arginine interactio cialis rezeptfrei sterreich tesco price cialis how to purchase cialis on line sialis dosagem ideal cialis where to buy cialis in ontario
Generic cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 10:15 ب.ظ

Very good stuff. Cheers.
ou acheter du cialis pas cher cialis pills price each what is cialis price cialis best what is cialis cialis 10 doctissimo buy generic cialis cialis authentique suisse acheter du cialis a geneve cipla cialis online
buy cialis pills online
یکشنبه 11 آذر 1397 09:21 ق.ظ

Very good postings. Thanks a lot.
canadian drugs generic cialis ou trouver cialis sur le net 5 mg cialis pharmacie en ligne safe dosage for cialis no prescription cialis cheap try it no rx cialis buy cialis online legal achat cialis en europe cialis for sale cialis without a doctor's prescription
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30